Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Inventarizace

Harmonogram k zajištění inventarizace v účetní jednotce (obci, PO)

  • do 19.12.    aktualizace/ kontrola směrnice k provedení inventarizace
  • do 21.12.    vydání plánu inventur, jmenování inventarizačních komisí
  • Vydáním plánu inventur se zahajuje proces inventarizace. (Termíny pro vydání plánu, odpovědnost a další podrobnosti organizačního zajištění inventarizace musí účetní jednotka ošetřit směrnicí.) 

Vzory směrnice a plánu inventur jsou k dispozici ve studijních materiálech.

  • 2.-14.1.2019   fyzické inventury majetku, zásob
  • 14.-21.1.2019 dokladové inventury závazků, pohledávek
  • 21.-24.1.2019 zjednodušené inventury vybraných účtů 4xx
  • 25.-28.1.2019 sestavení inventarizační zprávy
  • 29.1.2019        zaúčtování inventarizačních rozdílů

Uvedené lhůty jsou orientační. Inventarizace musí být ukončena cca do 31.1.2019.