Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informování o obsahu právního vztahu založeného dohodami

Změnou zákoníku práce bylo od 1.10.2023 vloženo ustanovení § 77a o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o obsahu právního vztahu založeném dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Informování o obsahu se využije zejména v případech, kdy tyto údaje neobsahuje přímo dohoda/ dodatek nebo vnitřní předpis zaměstnavatele apod.

Obdobná informační povinnost byla již dříve stanovena v případě pracovních poměrů – § 37 zákoníku práce – od 1.10.2023 se mění a rozšiřuje. U dohod se zavádí nově.

U pracovně-právních vztahů uzavíraných od října 2023 budou dotčené údaje nejčastěji přímo součástí pracovní smlouvy/ dohody.

Vzory, které jsou pro plnění informační povinnosti vůči zaměstnancům využitelné, jsou dostupné na webu mpsv.cz Ministerstva práce a sociálních věcí – zcela dole.

Na problematiku pouze upozorňujeme, podrobněji ani odborně se pracovně-právní problematickou nezabýváme.