Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Dohody konané mimo pracovní poměr 2023/2024 a povinnost informování o obsahu právního vztahu založeného dohodami

Při uzavírání dohod lze i v roce 2024 postupovat podle vzorů, které dosud užíváte. Doporučujeme vzory doplnit o povinné náležitosti, případně o důležité body z informační povinnosti (viz níže). Vzor DPP na externím webu.

Povinně:

  • V dohodě o provedení práce musí být uvedeny sjednané práce a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
  • V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

INFORMAČNÍ POVINNOST

Vzory informační povinnosti jsou dostupné na webu mpsv.cz Ministerstva práce a sociálních věcí – zcela dole.

Podrobnosti k informační povinnosti:

Změnou zákoníku práce bylo od 1.10.2023 vloženo ustanovení § 77a o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o obsahu právního vztahu založeném dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Informování o obsahu se využije zejména v případech, kdy tyto údaje neobsahuje přímo dohoda/ dodatek nebo vnitřní předpis zaměstnavatele apod.

Obdobná informační povinnost byla již dříve stanovena v případě pracovních poměrů – § 37 zákoníku práce – od 1.10.2023 se mění a rozšiřuje. U dohod se zavádí nově.

U pracovně-právních vztahů uzavíraných od října 2023 budou dotčené údaje nejčastěji přímo součástí pracovní smlouvy/ dohody.

DOVOLENÁ

od 1.1.2024 vzniká nárok na dovolenou též „dohodářům“, za podmínky, že jejich dohoda trvá déle než 28 dní a v rámci dohody odpracují více než 80 hod.

ROZVRHOVÁNÍ PRACOVNÍ DOBY

Smluvní strany se při uzavírání dohody mohou dohodnout na konkrétním způsobu rozvrhování pracovní doby.

§ 74 odst. 2 zákoníku práce: Při výkonu práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Na problematiku pouze upozorňujeme, podrobněji ani odborně se pracovně-právní problematickou nezabýváme.