Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

DPH – pohřebnictví – nájem hrobových míst od 2023

Aktualizováno 27.3.2023

Dle informací dostupných na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj je k dispozici Stanovisko MF ČR ve věci uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených ze dne 30.1.2023.

Tímto stanoviskem se upřesňuje, že obec vykonává pohřebnictví, v souladu se zákonem o pohřebnictví, jako EKONOMICKOU ČINNOST z pohledu DPH. Dosud se postupovalo různě, ale často byla činnost pohřebnictví považována za výkon veřejné správy zejména dle Informace o uplatňování DPH u neziskových subjektů z roku 2005, která je stále dostupná na webu financnisprava.cz.

Nájem hrobových míst je dle uvedeného stanoviska příjmem z nájmu pozemku a uvádí se na řádku 50 přiznání k DPH.

Doporučuji se řídit novým Stanoviskem MF ČR a pohřebnictví považovat za ekonomickou činnost obce a to již od 1.1.2023. Příjem z nájmu hrobového místa uvádět na řádku 50 přiznání. Při souvisejících činnostech není nárok na odpočet daně (osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně).

Poskytování služeb souvisejících s nájmem hrobového místa se posuzuje různě – viz od str. 4 stanoviska – v případě, kdy je poskytovatelem nájmu i poskytovatelem služeb obec (jedna a táž osoba) a smluvní podmínky nájemci hrobového místa neumožňují čerpat pouhý samotný nájem hrobového místa bez čerpání s ním spojených služeb, jedná se také o příjem osvobozený od daně (ř. 50) bez nároku na odpočet daně. Služby k nájmu se v tomto případě budou považovat za plnění vedlejší k nájmu hrobového místa a sdílí daňový režim hlavního plnění. Daňový režim u služeb k nájmu hrobového místa ovlivňují konkrétní smluvní podmínky. Služby k nájmu jako zdanitelné plnění budou uplatněny v případech, kdy je poskytovatel služeb k nájmu odlišný od poskytovatele nájmu hrobového místa.

Citace z výše uvedeného stanoviska: Vzhledem k rozporným veřejně dostupným stanoviskům v dané věci, zmíněným v úvodu tohoto stanoviska, nebude dosavadní postup obcí zpětně rozporován.

K problematice pohřebnictví a nájmu hrobového místa byla dne 22.3.2023 vydána Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených – dostupná na webu financnisprava.cz – vychází z výše uvedeného Stanoviska MF ČR – pohřebnictví jako výkon veřejné správy bude akceptován pouze do data 31.3.2023.