Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Pořízení drobného software

Uhradili jsme zálohu a následně obdrželi vyúčtovací fakturu k nákupu: software – kancelářské Office (word, excel a další) za 5 tis Kč. Jak nákup zaúčtuji?“


Naše odpověď:

Způsob účtování závisí na tom, jakou máte hodnotu pro drobný nehmotný majetek – ze zákona to je 7.000 Kč (ale můžete mít limit stanoven nižší).

 

1/ Pokud máte limit DDNM 7 tis – pak je dle faktury celý nákup pod limit – půjde o nehmotný majetek sledovaný v podrozvaze, nebo účtovaný přímo do nákladů

314 / 231             úhrada zálohy (výdajová položka 5172)

518 / 321             faktura došlá předpis

321 / 314             -„- zúčtování zálohy

 

901/ 999              zařazení do užívání (připadá-li tento zápis dle Vaší majetkové směrnice v úvahu)

 

 

2/ Pokud máte limit nižší a faktura překračuje Váš limit, pak je to drobný majetek:

 

314 / 231             úhrada zálohy (výdajová položka 5172)

558 / 321             faktura došlá předpis

321 / 314             -„- zúčtování zálohy

 

018 / 078             zařazení do užívání – drobný nehmotný majetek

 

Postup účtování u drobného majetku závisí na finančních limitech stanovených účetní jednotkou v majetkové směrnici.

 

Poznámka:

Pokud by šlo o software nepřenositelný na jiný počítač a pořizovaný současně s nákupem takového počítače, pak může být součástí pořizovací ceny. Využil by se zápis 042 / 321. Ale toto záleží na dalších okolnostech.