Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Účet 491 – Počáteční účet rozvažný

„Můžete mi nějak málo popsat, co se nasčítává na účtu 491?“


Naše odpověď:

Počáteční účet rozvažný 491 slouží pouze k otevírání rozvahových účtů na počátku účetního období (na počátku každého roku). Tento účet se nikde v rozvaze nezobrazuje a pro hodnocení hospodaření obce není nijak použitelný, ani nijak hodnotitelný. Neinventarizuje se.

Přesné použití a účel účtu naleznete v ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih.

Paní účetní tento účet vlastně vůbec nepoužívá.  Slouží k automatickým operacím, které provádí Váš účetní software postupy dle ČÚS 702.

Zjednodušeně:

Na konci roku se účty uzavírají např. pohledávky z poplatků 492 / 315

Na počátku roku se účty otevírají např. pohledávky z poplatků 315 / 491

Samozřejmě u těchto zápisů platí, že zůstatek 315 na počátku nového účetního období se rovná (navazuje) na zůstatek na konci účetního období.