Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

VOLBY do ZO v r. 2022

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 23 – 24.9.2022.

Senátní volby ve vybraných okrscích se uskuteční v uvedeném termínu a případné druhé kolo ve dnech 30.9. – 1.10.2022.

Podrobnosti a kalendář lhůt k zajištění průběhu voleb jsou k dispozici na webu mvcr.cz.

Další informace v Dokumentech – poslední aktualizace: 21.9.2022 – viz přehled změn:

  • cestovní náhrady – (i v případě volebních komisí a zajištění voleb se zvyšují cestovní náhrady od 20.8.2022)
  • nemocenské pojištění členů okrskových volebních komisí v případě, je-li vyměřovací základ vyšší než 3.500 Kč – odměnu lze rozdělit do dvou měsíců – viz aktuální materiál na webu kraje Vysočina
  • oznámení o střetu zájmů – od 1.7.2022 se povinnosti netýkají neuvolněných místostarostů obcí I.stupně (s běžným OÚ) a neuvolněných členů rady obcí I. a II. stupně (obce s běžným OÚ a obce s pověřeným OÚ) -tyto osoby nejsou nadále považovány za veřejné funkcionáře
  • oznámení o střetu zájmů – výstupní a vstupní oznámení podávají všichni uvolnění členové ZO a neuvolnění starostové, neuvolnění místostarostové u obcí s pověřeným OÚ a obcí ORP a neuvolnění radní obcí ORP i v případě, že ve svých funkcích budou pokračovat i v novém volebním období
  • směrnice k financování voleb – částka za roznos volebních lístků bude proplacena do výše 8,18 Kč bez DPH za doručení jedné obálky – očekává se vydání nového znění směrnice k financování voleb
  • odchodné – nárokem na odchodné se výrazně zvýší měsíční příjem (nejčastěji za říjen 2022) – pro zdanění vyšších příjmů nad částku 155.644 Kč hrubého se použije sazba daně 23% – podrobnější informace na externím webu
  • odměny za den ustavujícího zasedání ZO se u uvolněných členů ZO nesčítají – uvolněný člen ZO je vždy odměňován pouze jednou odměnou za funkci, která je nejvýše ohodnocena
  • odměny za den ustavujícího zasedání ZO se u neuvolněných členů ZO mohou vyplácet v souběhu za předchozí i nové funkční období. Nejčastěji se ale v novém funkčním období přiznávají nejdříve až ode dne následujícího po dni složení slibu – v takovém případě, pak k souběhu odměn v den ustavujícího zasedání nedochází – postupuje se vždy dle konkrétního znění usnesení.

Podrobnější materiály k volbám v Dokumentech.