Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zveřejnění záměru u věcných břemen a práva stavby

„Obec obdržela od společnosti ČEZ Distribuce a.s. návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu (zbudování el. přípojky k rodinnému domu před obecní pozemek). Musí obec zveřejnit záměr zřídit právo provést stavbu na obecním pozemku před schválením smlouvy podle § 39 zákona o obcích nebo se tato povinnost zveřejnit záměr na tuto smlouvu nevztahuje?“


Naše odpověď:

Na zřízení věcného břemene se povinnost zveřejnění záměru nevztahuje a na smlouvu o právu provést stavbu se povinnost záměru také nevztahuje.

Jde o jiný pojem:

  • Právo provést stavbu (tj. smlouva dle Vašeho dotazu) je vlastně souhlas dle stavebního zákona, že se může provádět stavební činnost
  • Právo stavby je smlouva dle občanského zákoníku a upravuje, že má někdo právo mít stavbu na cizím pozemku (je to nehmotná nemovitá věc, která se zapisuje do katastru nemovitostí) – pouze právo stavby podléhá zveřejnění záměru

Smlouvy tedy nepodléhají zveřejnění, pouze smlouva o právu stavby a takovou aktuálně neplánujete uzavřít.

Vychází se právě z § 39 zákona o obcích.