Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nabytí movitého majetku darem od podnikatele/ FO

„Máme dotaz ohledně nabytí majetku od FO (jiná než vybraná účetní jednotka), která nám daruje opotřebený majetek. Cenu oprávek neznáme.“


Naše odpověď:

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený darem od podnikatele nebo fyzické osoby se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Tj. zohledňuje se dosavadní opotřebení majetku.

Ceny uvedené dárcem (z jeho účetnictví, pořizovací cena apod.) slouží pouze jako výchozí informace pro stanovení ceny. Tyto se zohlední a zejména se uváží stáří a opotřebení majetku.

Reprodukční pořizovací cenu nejčastěji zjišťujeme:

  1. kvalifikovaným odhadem – tj. seženeme všechny informace o majetku a dále hodnotu podobného opotřebeného majetku na trhu (např. prohlídkou nabídky na internetu).
  2. znaleckým posudkem – aktuální posudek již zohledňuje stav a opotřebení majetku

Cenu použijete jako vstupní, navedete do majetku a další měsíc se začne odepisovat.

Protože jde o majetek již opotřebený, je možné stanovit kratší odpisový plán (než u nového kusu), ale opět to záleží na konkrétním stavu majetku.

Účtování

  • Drobný majetek pořízený darem:
    • 028 / 088
    • 558 / 649
  • Dlouhodobý hmotný majetek  022 / 401