Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

13.09.2022 Trutnov – Účetnictví a rozpočtové hospodaření ÚSC v roce 2022

Základní informace


13.09.2022

Trutnov, Národní dům, Národní 199

Lektor:

Bc. Jitka Pohnerová

Náplň semináře


Seminář ke změnám účetnictví a rozpočtového hospodaření ÚSC v roce 2022. 

Z programu:

  • právní předpisy k účetnictví
  • změny rozpočtové skladby, změny výkazu FIN 2-12 M o plnění rozpočtu
  • změny zákona 250/2000 Sb., včetně pravidel zveřejňování rozpočtu
  • odměňování zastupitelů obce na přelomu volebního období  (mimořádné odměny, odchodné, stravné, dovolená, vznik a zánik funkce, odměňování nových zastupitelů a další)
  • praktická část k procvičení vybraných účetních případů z praxe ÚSC – včetně účtování nehmotného majetku
  • Vzdělávací program je akreditován pro průběžné vzdělávání úředníků ÚSC v rozsahu 6 vyuč. hodin.

Cílem je prohloubení kvalifikace a znalostí úředníků v oblasti finančního hospodaření ÚSC a PO.

cena: 1.790 Kč/ os 

Další informace


čas konání 13.09.2022:  9:00 – 14:30 hod

Osvědčení o absolvování programu akreditovaného pro průběžné vzdělávání úředníků ÚSC se předává po skončení programu!!

Studijní materiály se rozesílají elektronicky v týdnu před datem konání semináře – současně zašleme aktuální hygienicko-protiepidemické požadavky pro konání akce.

zálohové faktury nevystavujeme – faktury jsou k dispozici v den konání semináře se splatností 14-ti dnů. 

Dotazy k semináři směřujte na naše kontakty.

Závazná přihláška 13.9. Trutnov