Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Volby 10/2021 – zvýšení odměny volebním komisím

Volební komise budou mít pro volby v říjnu 2021 nárok na navýšenou odměnu. Zvýšení o 500 Kč platí pro všechny funkce.

(bylo schváleno v červenci a nabylo účinnosti v srpnu 2021  v § 24 odst. 5  zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021)

Informaci o zvýšení odměny naleznete také na webu mvcr.cz – cituji:
Vzhledem k tomu, že dne 14. srpna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, bude pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 všem členům okrskových volebních komisí navýšena zvláštní odměna za výkon funkce o jednorázovou částku 500 Kč. Toto navýšení platí i v případě, že se zvláštní způsoby hlasování nepoužijí.