Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

14.10.2021 Nymburk – Transfery v účetnictví a praxi ÚSC a PO

Základní informace


14.10.2021

Nymburk, Obecní dům, B. Smetany 55 

Lektor:

Bc. Jitka Pohnerová

Náplň semináře


Seminář shrnuje postupy účtování v oblasti transferů a základní pravidla oběhu účetních dokladů při administraci transferů.

Z programu:

  • právní předpisy podstatné pro účtování a administraci transferů
  • výklad pojmů (transfery, dotace, příspěvky)
  • rozdělení transferů dle různých hledisek
  • základní schéma administrace transferů – zveřejňování smluv
  • přijaté transfery a postupy jejich zaúčtování
  • poskytnuté transfery
  • praktická část s příklady účtování a nastavením oběhu účetních dokladů transferů s povinností finančního vypořádání, bez povinnosti vypořádání, průtokových transferů, příspěvků od zřizovatele a další

Vzdělávací program je akreditován pro průběžné vzdělávání úředníků ÚSC v rozsahu 6 vyuč. hodin.

Cílem je prohloubení kvalifikace a znalostí úředníků v oblasti finančního hospodaření ÚSC a PO.

cena: 1.790 Kč/ os 

Další informace


čas konání 14.10.2021:  9:00 – 14:30 hod

Osvědčení o absolvování programu akreditovaného pro průběžné vzdělávání úředníků ÚSC se předává po skončení programu!!

Studijní materiály se rozesílají elektronicky v týdnu před datem konání semináře – současně zašleme aktuální hygienicko-protiepidemické požadavky pro konání akce.

zálohové faktury nevystavujeme – faktury jsou k dispozici v den konání semináře se splatností 14-ti dnů (V případě zrušení přihlášky v době kratší než 7 dní před datem konání, nebo v případě neomluvené neúčasti se vyžaduje úhrada ve výši 100% školného, náhradou jsou poskytnuty studijní a další metodické materiály)

Dotazy k semináři, k transferům či související otázky směřujte na naše kontakty.

Závazná přihláška 14.10. Nymburk