Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Sazby DPH v roce 2022 a 2021/2020

Informace ke změnám sazeb DPH v aktuálním roce, včetně archivu změn v předchozích letech (2020 a 2021).

Přehled sazeb daně pro aktuální rok je k dispozici v dokumentech.

Od 1.1.2022 nedošlo k zásadním změnám sazeb daně:

 • k 31.12.2021 skončilo prominutí DPH u energií a dodávek zdravotnických potřeb (respirátorů)
 • až do 31.12.2022 (prozatím) trvá prominutí daně u dodání diagnostických prostředků pro testování COVID -19 a očkovacích látek
 • od 1.1.2022 se omezuje použití snížené sazby daně (15%) u dodání některých zdravotnických prostředků – viz příloha 3 zákona

Uvedené změny nemají zásadní dopad do praxe ÚSC.

Od 1.1.2021 nedošlo ke změnám sazeb daně.

První snížená sazba daně 15% se od 1.1.2021 nově uplatňuje také na „Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny“ – viz příloha č. 2 zákona o DPH. Podrobnosti v jiném místě webu.

s účinností od 1.7.2020  byly novelou č. 299/2020 Sb., sníženy sazby DPH u ubytovacích služeb a dalších (u obcí méně častých služeb). Nově se uplatní druhá snížená sazba daně 10 % u služeb dle aktualizované přílohy 2a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.


s účinností od 1.5.2020 – změnou zákona o elektronické evidenci tržeb došlo v roce 2020 také k přesunu některých služeb a zboží do jiné sazby DPH a to:

 • Druhá snížená sazba daně 10 % se  od 1.5.2020 uplatňuje na tato plnění (přeřazení z dosavadních 15%):

  • stočné a vodné (úprava a rozvod vody, odvádění a čištění odpadních vod)
  • stravovací služby včetně podávání nealkoholických nápojů a včetně podávání čepovaného piva (podávaného jako stravovací či cateringová služba)
  • služby čištění vnitřních prostor a služby mytí oken prováděné v domácnostech
  • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené
  • opravy obuvi a kožených výrobků, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků
  • opravy jízdních kol
  • kadeřnické a holičské služby
  • půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, novin, časopisů atd….., pokud se jedná o služby poskytované dle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu
  • dodání e-knih a audioknih apod.

Změny sazeb DPH od 1.5.2020 shrnuje aktuální Informace GFŘ ze dne 11.3.2020 – ke stažení na webu financnisprava.cz

Změna DPH u vodného a stočného, potravin a stravovací služby od 1.5.2020 podrobněv našem článku.


S účinností od 1.1.2020 došlo ke změnám, které byly schváleny již dříve

 • snížení DPH u tepla a chladu – nově 10%

Postup plátce při změně sazby DPH u tepla a chladu popisuje aktuální Informace GFŘ ze dne 16.12.2019 – ke stažení na externím webu.