Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

30.03.2023 – Nymburk – Účetnictví a rozpočtové hospodaření ÚSC v roce 2023

Základní informace


30.03.2023

Nymburk, Obecní dům, B. Smetany 55 

Lektor:

Bc. Jitka Pohnerová

Náplň semináře


Seminář ke změnám a k upevnění znalostí účetnictví a rozpočtového hospodaření ÚSC v roce 2023. 

Z programu:

  • právní předpisy k účetnictví
  • změny předpisů upravujících mzdové účetnictví – cestovní náhrady, daň z příjmů
  • změny rozpočtové skladby, podrobnosti k výkazu FIN 2-12 M o plnění rozpočtu – příklady sledování transferů v části IX. – výklad k části III. Financování
  • vzor přílohy účetní závěrky
  • stručná informace ke změnám zákona o DPH – zvýšení limitu pro obrat – sledování obratu –  zrušení registrace 
  • praktická část k procvičení vybraných účetních případů z praxe ÚSC – refundace, mylné platby, vratky, zúčtování záloh a další příklady z praxe a dotazů účastníků semináře
  • Vzdělávací program je akreditován pro průběžné vzdělávání úředníků ÚSC v rozsahu 6 vyuč. hodin.

Cílem je prohloubení kvalifikace a znalostí úředníků v oblasti finančního hospodaření ÚSC a PO.

cena: 1.940 Kč/ os.  

cena za osobu zohledňuje vysokou cenu pronájmu školících prostor v Nymburku, v ceně drobné občerstvení a nápoje, studijní materiál v elektronické podobě

Další informace


čas konání 30.03.2023:  9:00 – 14:00 hod

Osvědčení o absolvování programu akreditovaného pro průběžné vzdělávání úředníků ÚSC se předává po skončení programu!!

Studijní materiály se rozesílají elektronicky v týdnu před datem konání semináře – současně zašleme aktuální hygienicko-protiepidemické požadavky pro konání akce.

zálohové faktury nevystavujeme – faktury jsou k dispozici v den konání semináře se splatností 14-ti dnů. 

Dotazy k semináři směřujte na naše kontakty.

Závazná přihláška 30.03.2023 Nymburk