Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Účelový znak – jednorázový příspěvek obcím

Na základě změn zákona o kompenzačním bonusu bude obcím vyplacen jednorázový příspěvek ve výši 1.250 Kč na obyvatele. Očekává se, že převod prostředků proběhne v měsíci srpnu. Příjem obec zachytí na položce 4111 s účelovým znakem 98024 (aktualizováno v číselníku ÚZ na webu mfcr.cz)

98024Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.

Jedná se o opatření zmírňující dopady zákona o kompenzačním bonusu do rozpočtů obcí. Příspěvek není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.

Výše příspěvku činí 1 200 Kč (nově 1250 Kč) násobeno počtem obyvatel obce podle bilance obyvatel ČR zpracované ČSÚ k 1.1.2020.

Novela byla publikována ve Sbírce zákonů ČR dne 30.6.2020 jako zákon č. 299/2020 Sb. (část sedmá) a nabyla účinnosti dne 1.7.2020. Nejnovější novela včetně zvýšení na 1.250 Kč bude publikována ve Sbírce zákonů ČR v srpnu.