Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

On-line vzdělávání pro obce


Základy účetnictví ÚSC a PO

Lektorem řízené samostudium. K dispozici učební text, videokurzy, audionahrávky a krátká videa. Možnost ověřit si znalosti prostřednictvím testů.

podrobnosti a přihlášení

Účetnictví

a rozpočtové hospodaření ÚSC

v roce 2020

Nahrávka – k tištěnému studijnímu textu je připravena audionahrávka s výkladem lektora. Rozděleno do jednotlivých kapitol.

další informace a objednávka

Konzultace a poradenství

Metodické listy, studijní texty, postupy účtování a vzory vybraných směrnic v účetnictví a rozpočtovém hospodaření ÚSC a PO – včetně zodpovězení dotazů z praxe – na webu www.vucetnictvi.cz.

podmínky užívání webu a objednávka