Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Registrace – užívání webu vucetnictvi.cz

Základní informace


 • Web www.vucetnictvi.cz je knihovnou studijních materiálů k aktuálním seminářům a metodických dokumentů zejména z oblasti účetnictví, rozpočtového hospodaření a DPH pro obce a zčásti i pro příspěvkové organizace.
 • Většina materiálů je zpracována lektorkou Bc. Jitkou Pohnerovou a je doplňována průběžně dle potřeb uživatelů a dle potřeb lektora.
 • Některé texty lektora jsou použity také pro Informační servis, který elektronicky vydávají Odborné semináře pro obce s.r.o. Brno Ing. Aleny Kučerové.
 • Web neposkytuje ucelený informační systém a postupně se vyvíjí.

Služby webu zahrnují:

 • prohlížení a stahování materiálů, metodik a vzorů vybraných směrnic (záložky Dokumenty a Studijní materiály)
 • pokládání dotazů a prohlížení archivu lektorem zodpovězených dotazů jiných uživatelů (v záložce Dotazy)

Obchodní podmínky podrobně viz níže.

Další informace


Cena (za užívání služeb po dobu do 31. 12. 2021):

 • 750,- Kč …… (užívání webu včetně odpovědního servisu)
 • 2.900 Kč ….. (užívání webu a videozáznamy aktuálních  webinářů 6 x ročně á 1,5 hod)

Vybranou variantu uveďte při vyplňování přihlášky do kolonky „Cenová varianta“ – děkujeme.

Závazná objednávka / registrace užívání webu


Vepište zvolenou cenovou variantu.

Výběr z obchodních podmínek


 • Uživatel webu s placeným přístupem (dále jen „uživatel“) má právo užívat pro vlastní potřebu metodické materiály, vzory a další informace zveřejněné na webu www.vucetnictvi.cz v sekci Studijní materiály, Dokumenty a Dotazy. Není-li požadovaný materiál k dispozici, je možné vznést požadavek e-mailem.
 • Uživatel má dále právo pokládat dotazy prostřednictvím formuláře na webu nebo e-mailem: dotazy@vucetnictvi.cz. Dotazy položené uživatelem budou zodpovězeny lektorem do 14-ti pracovních dnů e-mailem, a následně mohou být lektorem zveřejněny v upravené a anonymizované  podobě na webu v sekci Dotazy. Ke zveřejnění jsou vybírány pouze dotazy, jejichž obecné zadání a odpověď mohou být využitelné i pro jiné uživatele.
 • Užívání webu se sjednává na základě uživatelem podané objednávky registrace. Služba je vždy sjednána na období kalendářního roku tj. vždy do 31.12..
 • Poskytování služby/ užívání webu je prodlužováno automaticky až do okamžiku, kdy uživatel službu odhlásí. Fakturace na další kalendářní rok probíhá v lednu, zaslanou fakturu je možné odmítnout a službu odhlásit nejpozději do dne splatnosti uvedené na faktuře.