Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

08.11. Česká Lípa – Inventarizace a evidence majetku ÚSC a PO

Základní informace


08.11.2019

Česká Lípa, Garni hotel Olympia, Bulharská 853/4

Lektor:

Bc. Jitka Pohnerová

Náplň semináře


Seminář se věnuje přípravě a organizaci inventarizace ve vybraných účetních jednotkách. Shrnuje principy řádného nakládání s veřejným majetkem. 

Z programu:

    • fyzické inventury majetku
    • evidence, kontrola a ochrana majetku
    • nedostatky při evidenci a inventarizaci majetku
    • podklady pro tvorbu majetkové směrnice
    • podklady pro tvorbu směrnice k inventarizaci

Cílem je prohloubení kvalifikace a znalostí úředníků v oblasti nakládání s majetkem ÚSC, jeho evidencí a inventarizací. 

Cena: 1590 Kč/ os

Další informace


Přihlášení elektronicky – níže na této stránce.

Podrobnosti připravujeme.

Závazná přihláška