Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

16.11. Česká Lípa – Účetní závěrka v praxi ÚSC

Základní informace


16.11.2018

Česká Lípa, Garni hotel Olympia, Bulharská 853/4

Lektor:

Bc. Jitka Pohnerová

Náplň semináře


Seminář se věnuje přípravě, organizaci a sestavení účetní závěrky obcí za rok 2018.  Z programu:

    • inventarizace – novinky pro rok 2018
    • účtování na přelomu roku – časové rozlišení, dohadné účty, vyúčtování transferů a další
    • výkazy účetní závěrky – obsah, sestavení, kontrola a vzájemné vazby
    • výsledek hospodaření
    • schvalování účetní závěrky – kompletace podkladů, hodnocení uzavíraného roku, komentář k výsledku hospodaření 

Cílem je prohloubení kvalifikace a znalostí úředníků v oblasti finančního hospodaření ÚSC, jeho řízení a ročního hodnocení. Aktualizuje znalosti na základě novelizovaných právních předpisů.

Cena: 1590 Kč/ os

Další informace


Přihlášení elektronicky – níže na této stránce.

Přihláška (papírová) ke stažení – zde: seminar zaverka 2018.

Doplňující studijní a metodické materiály k tématu budou přístupné posluchačům již po přihlášení na seminář a budou doplňovány v sekci „studijní materiály„.

Závazná přihláška